JORNADES FORMATIVES PER A CRE.


La Federació Valenciana d'Associacions d'Amics del Coet (FVAAC) va signar el 4 de juny de 2012 el Conveni de Col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a l'Organització de Cursos de Formació per a Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE), registrat amb el número 0425/2012.


→PER A QUANSEVOL CONSULTA SOBRE LES JORNADES DE CRE I PER A ENVIAR LES SOL-LICITUTS A ESTE E-MAIL Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la


ASI POTS DESCARREGAR L'AUTORITZACIÓ DEL TUTOR PER ALS MENORS DE 18 ANYS I MAJORS DE 8 ANYS PER A FER EL CURS CRE.

• JORNADA FORMATIVA PER A CRE - BETERA eL dia 23 de NOVEMBRE. ADULTS e INFANTILS.


• LLOC: SALO D'ACTES DEL CASTELL DE BETERA - CARRER JOSE GASCON SIRERA.


FULL D'INSCRIPCIO.


Instrucions per a l'inscripció a les jornades formatives de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE).


Vos recomanem llegir les instruccions detingudament abans d'omplir el FORMULARI.


L'objecte d'aquesta Instrucció Tècnica Complementària nº 18 és regular l'ús d'articles pirotècnics per Grups Consumidors Reconeguts com a Experts, en manifestacions festives, religioses,culturals i tradicionals organitzades per col·lectius, persones jurídiques,ajuntaments, associacions o entitats jurídiques, etc. Es tracta d'esdeveniments en els quals el tipus i la forma d'utilització dels articles pirotècnics requereixen mesures específiques d'organització i seguretat, així com certificació acreditativa com a consumidors reconeguts com a experts (CRE) dels consumidors participants en el mateix.
Com a regla general, els articles pirotècnics utilitzats en els festejos que regula aquesta ITC hauran de disposar de marcat CE i estar catalogats. Aquests articles podran ser de categories F1, F2, F3, T1 i P1. Adicionalment, podran utilitzar-se articles pirotècnics que, per raons constructives o funcionals, no puguen disposar de marcat CE, en quedar exceptuats de l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de juny de 2013.

→ Per a participar als cursos de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE) que promou esta Federació Valenciana d'Associacions d'Amics del Coet-FVAAC, el sol.licitant deura de pertànyer a una colla, grup ó associació amb personalitat jurídica pròpia, tambe deu de tindrer almenys un Responsable de Grup CRE amb acreditació en vigor expedida per la Delegació del Govern i vinculada a l'associació.

→ Abans de realitzar el curs CRE totes les Associacions participants deuen de crear el Grup CRE en la plataforma tecnologica de la Generalitat Valenciana.

→ Els cursos contemplaran les modalitats de "cordà", "passejà", "despertà" i "correfoc",sols per a majors de 18 anys, els menors de 18 anys i majors de 8 anys, contactar amb FVAAC abans de fer l'inscripció.

→ La inscripció la realitzarà un Responsable de l'Associació, no modificar el fitxer excel. Si es necessita inscriure al curs a més participants deurà d'omplir un nou formulari amb les dades dels participants que no havia inscrit anteriorment. Els participants que es presenten al curs deuran portar el dia de la prova el seu DNI en vigor.

Els menors de 18 anys també hauran d'entregar una autorització signada pel tutor, aquesta autorització es pot descarregar des de la web de FVAAC (http://fvaac.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=43)

El representant sera qui podrà accedir en el futur a la plataforma tecnològica de la Generalitat Valenciana amb un certificat digital emés per la ACCV per a traure les acreditacions de CRE dels components de la seua associació.

Totes les Associacions (que disposen de un RG-CRE) tindran que crear el grup CRE de la seua Associació en la web de la Generalitat Valenciana, este tramit es necesari.


● Per a qualsevol dubte es prega contactar amb la FVAAC: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

o al Mòbil : 682 87 26 72 (de DILLUNS a DIVENDRES en horari de 9 de mati a 8 de la vesprada)


PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ:


1. Introduir les dades de tot el formulari amb MAJÚSCULES (excepte l'adreça de correu electrònic) i guardar el formulari tal com esta en excel.


2. Enviar-la al correu electronic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Esta documentació s'haura d'enviar necessariament 4 dies antes de la data del curs per a ser admés a la jornada formativa.

3.Els donatius que fan les Associacions son per a col•laborar amb les despeses derivades d'este tipus de jornades per formacio CRE, estes despeses son per a sufragar els materials entregats als participants tals com son les carpetes, paper, boli, colgat identificatiu i la preparació de tot el material audiovisual. Este tipo de cursos CRE no te tases administratives de cap tipus. Els ponents no reben cap contraprestació económica.

4. Si als 2 dies de enviar la sol-licitud no has rebut cap contestació es que esta tot correcte i podras presentarte al curs.

5. El dia de la proba tindran que dur el DNI en vigor. Els menors de 18 anys tambe tindran que dur l'autorització firmada per el pare/mare/tutor o tutora.

→ Tots els formularis dels quals no es reba tota la documentació sol·licitada correctament en els terminis indicats seran suprimits per a facilitar l'accés als sol·licitants en llista d'espera, deguent procedir els interessats a una nova sol·licitud a través de la web.


PROTECCIÓ DE DADES.

Segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades s'informa que les seves dades estan incloses en fitxers titularitat de la FEDERACIÓ D'ASSOCIASIONS D'AMICS DEL COET (FVAAC), amb la finalitat de gestió de les activitats relacionades amb la FVAAC, així com l'enviament d'informació, cursos de formació i publicitat. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un email a FVAAC Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

El responsable es compromet a guardar secret sobre les dades que posseeix i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració perduda o accés no autoritzat. Les seves dades podran ser cedits a Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, sempre que sigui necessària per activitats realitzades per FVAAC que asi ho requereixin, li comuniquem la possibilitat d'ús de la seva adreça d'e-mail per remetre-li comunicacions. Vostè ens presta el seu consentiment exprés a tals efectes, li informem que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment, manant un email a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la indicant-ho.