Josep Tortosa Bosca
Vocal


Informació: TIRAORS DE COETS DE LA PROCESSO DEL CRIST DE BELLUS